litbook

Поэзия


Стихотворения Н. Альтермана в переводе М. Полыковского0

סתו מואר    

                          

רחפה המגבעת

ברוח שוק.

גבותיים הגבהת

כגן נשוק.

גבותיים הגבהת,

עברת טפוף,

כמו שמש על בהט,

כשיר על טוף.

במסעי פרי ויין

להט אסיף

וישטח לח כפיים

ולא הוסיף.

ועל רעד ריסיך

דמעה גתו.

כי עברת בו כסיך.

 

 

Блики осени

 

Черной бабочкой шляпа

Порхает над рынком,

Вслед ей – выстрелы взглядов

И брови – горбинкой.

 

Вслед ей – брови горбинкой:

Походкой изящной

Промелькнула с улыбкой,

Как солнечный зайчик.

 

Урожай небывалый –

Подставлю ладони –

Вин и фруктов немало,

Устрою застолье.

 

На дрожащих ресницах

Сверкают слезинки –

Виноград кровянится,

Кинжальные блики.

 

 

              ניגון עתיק

 

 אם תרדנה בליל דמעותייך,

שמחתי לך אבעיר כצרור תבן.

אם תרחפנה מקור עצמותייך,

אכסך ואשכב על אבן.

אם תאמרי אל מחול לרדת,

על אחרון מיתרי אנגן לך.

אם תחסר לך מתנת הולדת,

 את חיי ומותי אתן לך.

ואם לחם תאבי או יין,

מן הבית אצא כפוף שכם

ואמכור את עיני השתיים

ואביא לך גם יין גם לחם.

אך אם פעם תהיי צוחקת

בלעדי במסיבת מרעייך,

תעבור קנאתי שותקת

ותשרוף את ביתך עלייך.

 

 

Старинный напев

 

Если темную ночь окропишь ты слезами,

Моей радости пламя растопит кручину.

Если вдруг ты продрогнешь, как в зябком тумане,

Покрывалом укрою, сам лягу на камень в мерцанье лучины.

 

А нахлынет желанье отдаться стремительной пляске,

Подыграю тебе на последней струне моей лиры.

Если в день именин ты получишь подарок не царский,

Все отдам – жизнь и смерть – все, что есть у меня в этом мире.

 

Возжелаешь ли хлеба, возжаждешь хмельного вина,

Мне не жалко продать оба глаза: и правый, и левый.

Ничего, что согбенна под тяжестью ноши спина, –

Я тебе принесу и кувшины вина, и краюхи румяного хлеба.

 

Если ж только лишь раз среди шумных друзей

Ты зайдешься от звонкого смеха – одна, без меня, –

Свою тихую ревность не стану топить я в потоке речей,

Но спалю и себя, и тебя, и твой дом в бурном вихре огня.

 

    היציאה מן העיר

 

בעל-בית אחד בא חדריו,

סגר הדלת אחריו.

לאור המנורה מנה כספו,

מנה שונאיו. מעל לוח ליבו

אחר-כך מחה את השמות כולם,

השאיר שם אחד לשמרו לעולם.

אחר-כך עמד וכיבה האור.

צימח נוצה, כנפיים ומקור,

על אדן החלון ניתר עלה,

חלף על העיר בציפור גדולה.

 

 

Уход из города

 

Он ночью в дом вернулся свой

И дверь захлопнул за собой.

Счел серебро и счел врагов,

И – с кем делил и хлеб, и кров.

Все имена стер без следа,

Одно оставив навсегда.

Он перья отрастил и клюв

И, мощно крыльями взмахнув,

Как птица, взмыл под облака,

Оставив город на века.

 

                              

***

 

עוד חוזר הנגון שזנחת לשוא

והדרך עודנה נפקחת לאורך

וענן בשמיו ואילן בגשמיו

מצפים עוד לך, עובר-ארח.

והרוח תקום ובטיסת נדנדות

יעברו הברקים מעלך

וכבשה ואיילת תהיינה עדות

שלטפת אותן והוספת לכת –-

--שידיך ריקות ועירך רחוקה

ולא פעם סגדת אפיים

וחורשה ירוקה ואשה בצחוקה

וצמרת גשומת עפעפיים.

 

 

***

 

Снова слышен, казалось, забытый напев,

И дорога зовет в дальний путь за собой.

Облака и дождями омытые кроны дерев

Охраняют в пути твой безмолвный покой.

 

Вслед за ветром качели взлетят к небесам,

Грохот грома и молний янтарных сверканье,

И овца с оленихой расскажут лесам и полям,

Что их гладил и нежил задумчивый странник.

 

Твои руки пусты и дорога, как память, длинна,

Сколько раз приводили тебя в восхищенье

Женский смех, зелень рощ и небес глубина,

И слезинки дождя на дрожащих ресничках деревьев.

 

Перевод с иврита Марка Полыковского

Рейтинг:

0
Отдав голос за данное произведение, Вы оказываете влияние на его общий рейтинг, а также на рейтинг автора и журнала опубликовавшего этот текст.
Только зарегистрированные пользователи могут голосовать
Зарегистрируйтесь или войдите
для того чтобы оставлять комментарии
Лучшее в разделе:
  Регистрация для авторов
  В сообществе уже 999 авторов
  Войти
  Регистрация
  О проекте
  Правила
  Все авторские права на произведения
  сохранены за авторами и издателями.
  По вопросам: support@litbook.ru
  Разработка: goldapp.ru